OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Data licytacji 27.02.2020


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020r. o godz. 14:00 Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul.Kleeberga 2 będzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
____________________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Telewizor Philips z pilotem model 32 FL 77 1 [szt.] 200,00 **) 100,00
2. DVD LG 1 [szt.] 50,00 **) 25,00
3. Meblościanka jasna okleina 4 elementy 1 [szt.] 300,00 **) 150,00
4. Kawa Jacobs Kronung 2 [szt.] 40,00*)**) 20,00
5. Kawa Tchibo Family 1 [szt.] 8,00 **) 4,00
6. TV LG49 MODEL49VJ630721 1 [szt.] 1 000,00 **) 500,00
7. LODÓWKO ZAMRAŻARKA SAMSUNG 1 [szt.] 1 000,00 **) 500,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Komornik
Jarosław Kuna

Powrót