Godziny otwarcia: Pn.-Pt. 7:30-15:30
ul. Rejtana 3, 85-032 Bydgoszcz

Kancelaria

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA KANCELARII

Kancelaria wznowiła obsługę bezpośrednią interesantów, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Należy zachować szczególną ostrożność oraz zapoznać się z poniższymi zasadami:

ZASADY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
1. W kancelarii mogą przebywać jedynie osoby zdrowe, nie wykazujące żadnych objawów chorobowych (np. kaszel, gorączka, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie), które nie są objęte kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym.
2. Obowiązuje nakaz zakrywania ust oraz nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy.
3. Każda osoba wchodząca do kancelarii ma obowiązek zdezynfekować ręce udostępnionym płynem.
4. Należy zachować bezpieczną odległość 2 metrów od innych osób.
5. W kancelarii mogą przebywać maksymalnie dwie osoby.

W związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 zalecamy korzystanie z obsługi telefonicznej i elektronicznej. Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy kancelarii.

O kancelarii

Komornik Sądowy Jarosław Kuna prowadzi kancelarię od roku 1994, co czyni go jednym z najdłużej działających komorników przy bydgoskim sądzie.

Priorytetem Kancelarii jest rzetelne prowadzenie postępowań egzekucyjnych, optymalizacja działań oraz jak najkrótszy czas podejmowanych czynności. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, bazując na doświadczeniu nabytym w toku prowadzenia postępowań o zróżnicowanych stanach prawnych.

W naszej pracy wykorzystujemy

Dążymy do wprowadzania wszystkich dostępnych udogodnień, w tym systemów informatycznych, wspierających czynności komornika. Obecnie korzystamy z:

– aplikacja Źródło – ustalenie aktualnego adresu zameldowania dłużnika
– OGNIVO – ustalenie rachunków bankowych dłużnika
– CEPIK – ustalenie pojazdów mechanicznych dłużnika
– EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – weryfikacja i pobieranie tytułów elektronicznych
– CEIDG Online – ustalenie czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą
– ZUS-PUE – Platforma Usług Elektronicznych – komunikacja  z ZUS drogą elektroniczną
– eKW – ustalenie czy dłużnik posiada figuruje  jako właściciel nieruchomości
– Komornik Online