Obszar działania

Obszar działania

Prowadzimy postępowania zgodnie z właściwością miejscową Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (chyba, że ustawa stanowi inaczej, np. sprawy alimentacyjne).

Nasz rewir obejmuje:

-miasto Bydgoszcz,

gminy:
-Białe Błota
-Dąbrowa Chełmińska
-Dobrcz
-Koronowo
-Nowa Wieś Wielka
-Osielsko
-Solec Kujawski.