Zawiadomienie o zniesieniu terminu licytacji.

TREŚĆ OGŁOSZENIA
zawiadamiam,że termin wyznaczony na dzień 10.02.2021 pierwszej licytacji  nieruchomości   gruntowej niezabudowanej o powierzchni 3237 m2,  należącej  do dłużnika: Grażyna Śliż położonej: 86-005 Białe Błota, ul. Olszynowa nr działki  231/44, 231/45, 231/46 , Kruszyn Krajeński,  dla której  Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1B/00185565/5zostaje zniesiony.
Licytacja zostanie wyznaczona wi innym terminie, o czym zawiadomię stosownym obwieszczeniem.

 

Subscribe Your Email for Newsletter & Promotion