Kategoria: Nieruchomości

UWAGA !!! TERMIN LICYTACJI ZNIESIONY.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: licytacja w dniu 16-02-2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13, nieruchomości położonej: 86-060 Nowa Wieś Wielka, Żeglarska 30 Prądocin, dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych nie odbędzie się.
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00119733/1.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-03-2022r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego: 85-791 Bydgoszcz, ul. T. Golloba poprz. Duracza 4/21, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na parterze budynku
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00025636/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-12-2021r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 86-060 Nowa Wieś Wielka, Żeglarska 30, Prądocin, dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00025636/5 [NKW: BY1B/00025636/5].
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00183059/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-04-2021r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja garażu położonego: 85-790 Bydgoszcz, ul. Lawinowa 24 garaż nr 5, dla którego Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00183059/1 [NKW: BY1B/00183059/1]
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00137984/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-04-2021r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego stanowiącego lokal mieszkalny o powierzchni 45,55 m2 typu M-3, na trzecim piętrze budynku wielomieszkaniowegopołożonego: 85-084 Bydgoszcz, ul. Mazowiecka 1/4 dniu wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,(Adres spółdzielni: 85-236 Bydgoszcz, ul.Grunwaldzka 12 ) dla którego Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00137984/7.
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00072362/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-04-2021r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2007 ha zbudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 121,70 m2 w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym wolnostojącym o powierzchni 37,00 m2 położonej: 86-010 Koronowo, Okole 44 nr działki 222/2, dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00072362/7.
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00183057/7 Z UDZIAŁEM W GRUNCIE NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ W CZĘŚCI 7402/123379 ZAPISANEJ W KW BY1B /00179967/8.

Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym na drugim piętrze o powierzchni 68,61 m2 składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju położonego: 85-790 Bydgoszcz, ul. Lawinowa 24/9, dla którego Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00183057/7.
Czytaj więcej

Zawiadomienie o zniesieniu terminu licytacji.

zawiadamiam,że termin wyznaczony na dzień 9.02.2021 na godz. 12.00 pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 3237 m2, położonej: 86-005 Białe Błota, ul. Olszynowa nr działki 231/44, 231/45, 231/46 , Kruszyn Krajeński, dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00185565/5zostaje zniesiony. Licytacja zostanie wyznaczona wi innym terminie, o czym zawiadomię stosownym obwieszczeniem.
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00072362/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-02-2021r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2007 ha zbudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 121,70 m2 w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym wolnostojącym o powierzchni 37,00 m2 położonej: 86-010 Koronowo, Okole 44 nr działki 222/2, dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00072362/7 [NKW: BY1B/00072362/7].
Czytaj więcej

Subscribe Your Email for Newsletter & Promotion