Licytacja 15.03.2022

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Zawiadamiam, że licytacja w dniu 15.03.2022 o godz. 11 w SR w Bydgoszczy przy ul.Toruńskiej 64 ograniczonego prawa rzeczowego  położonego: 85-791 Bydgoszcz, T. Golloba poprz. Duracza 4/21, Bydgoszcz, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa (Adres spółdzielni:  85-791 Bydgoszcz, ul. gen. Franciszka Kleeberga 2, Bydgoszcz)dla którego  Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1B/00119733/1 nie odbędzie się. 

Subscribe Your Email for Newsletter & Promotion