Licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-12-2020r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 98,15 m2 z ułamkowym udziałem wynoszącym 1/2 części w gruncie o powierzchni 414 m2 nieruchomości wspólnej objętej KWBY1B/00003242/6 w budynku położonym: 85-073 Bydgoszcz, ul. Sielanka 14, dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BY1B/00035760/6]
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00072362/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-11-2020r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2007 ha zbudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 121,70 m2 w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym wolnostojącym o powierzchni 37,00 m2 należącej do dłużnika Joanny Tetzlaff położonej: 86-010 Koronowo, Okole 44 nr działki 222/2, dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00072362/7 [NKW: BY1B/00072362/7].
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00087206/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-11-2020r. o godz.12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielomieszkaniowym w części parteru i I piętra o powierzchni 74,77 składającego się z trzech pokoi, kuchni, dwóch łazienek oraz przedpokoju. Do lokalu nie przynależy inne pomieszczenie. Stan techniczny dobry. Lokal mieszkalny położony jest w Bydgoszczy przy ul. Rynek 4/4 - Fordon, dla którego Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00087206/4.
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KWBY1B/00062142/6.

Pierwsza licytacja nieruchomości rolnej o powierzchni 8200 m2, zabudowanej budynkiem bez podpiwniczenia, parterowym przystosowanym do okresowego zamieszkiwania należącej do dłużnika: Zenon Wiśniewski, położonej: gmina 86-022 Dobrcz, obręb Magdalenka, Marcelewo nr działki 16/9, dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00062142/6.
Czytaj więcej

Licytacja lokalu mieszkalnego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-09-2020r. o godz.10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Bydgoszczy przy ul. Morskiej 6/73.
Czytaj więcej