Licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00183057/7 Z UDZIAŁEM W GRUNCIE NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ W CZĘŚCI 7402/123379 ZAPISANEJ W KW BY1B /00179967/8.

Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym na drugim piętrze o powierzchni 68,61 m2 składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju położonego: 85-790 Bydgoszcz, ul. Lawinowa 24/9, dla którego Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00183057/7.
Czytaj więcej

Zawiadomienie o zniesieniu terminu licytacji.

zawiadamiam,że termin wyznaczony na dzień 9.02.2021 na godz. 12.00 pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 3237 m2, położonej: 86-005 Białe Błota, ul. Olszynowa nr działki 231/44, 231/45, 231/46 , Kruszyn Krajeński, dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00185565/5zostaje zniesiony. Licytacja zostanie wyznaczona wi innym terminie, o czym zawiadomię stosownym obwieszczeniem.
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00072362/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-02-2021r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2007 ha zbudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 121,70 m2 w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym wolnostojącym o powierzchni 37,00 m2 położonej: 86-010 Koronowo, Okole 44 nr działki 222/2, dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00072362/7 [NKW: BY1B/00072362/7].
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00087206/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-02-2021r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielomieszkaniowym w części parteru i I piętra o powierzchni 74,77 składającego się z trzech pokoi, kuchni, dwóch łazienek oraz przedpokoju. Do lokalu nie przynależy inne pomieszczenie. Stan techniczny dobry.
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00180237/2 WRAZ Z UDZIAŁEM UŁAMKOWYM W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ I GRUNTOWEJ WYNOSZĄCYM 5596/123379 CZĘŚCI ZAPISANEJ W nr KWBY1B/00179967/8.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-02-2021r. o godz. 9.30 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości lokalu mieszkalnego o powierzchni 50,67 m2 w budynku wielorodzinnym czteropiętrowym położonym na trzecim piętrze wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni 4,66 m2.
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00063989/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-12-2020r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 600m2 nr 473/10 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym z użytkowym poddaszem położonej: 86-061 Brzoza,ul. Morska 3, dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00063989/2.
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-12-2020r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 280 m2. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia. Powierzchnia użytkowa 34,21 m2. Nieruchomość położona jest: 86-010 Koronowo, działka 230/4, Stary Dwór 31/2 dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BY1B/00071655/1].
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-12-2020r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 98,15 m2 z ułamkowym udziałem wynoszącym 1/2 części w gruncie o powierzchni 414 m2 nieruchomości wspólnej objętej KWBY1B/00003242/6 w budynku położonym: 85-073 Bydgoszcz, ul. Sielanka 14, dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BY1B/00035760/6]
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00072362/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-11-2020r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2007 ha zbudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 121,70 m2 w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym wolnostojącym o powierzchni 37,00 m2 należącej do dłużnika Joanny Tetzlaff położonej: 86-010 Koronowo, Okole 44 nr działki 222/2, dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00072362/7 [NKW: BY1B/00072362/7].
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00087206/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-11-2020r. o godz.12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielomieszkaniowym w części parteru i I piętra o powierzchni 74,77 składającego się z trzech pokoi, kuchni, dwóch łazienek oraz przedpokoju. Do lokalu nie przynależy inne pomieszczenie. Stan techniczny dobry. Lokal mieszkalny położony jest w Bydgoszczy przy ul. Rynek 4/4 - Fordon, dla którego Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00087206/4.
Czytaj więcej