Licytacje

Licytacja lokalu mieszkalnego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-09-2020r. o godz.10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Bydgoszczy przy ul. Morskiej 6/73.
Czytaj więcej