Doręczenie korespondencji

W wyniku dokonanej przez ustawodawcę nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego zgodnie z art. 139¹ § 1 kpc, gdy dojdzie do takiej konieczności w wyniku nie odebrania przez pozwanego np. pozwu to przewodniczący zobowiązuje powoda do doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.
Opłata egzekucyjna od wniosku o doręczenie korespondencji wynosi 60 zł, w przypadku gdy wskazany przez powoda adres będzie nieaktualny powód może wnieść o ustalenie adresu przez komornika, co wiąże się z opłata egzekucyjną w wysokości 40 zł.

Subscribe Your Email for Newsletter & Promotion