Spis inwentarza

Spis inwentarza sporządza się celem określenia składu i wartości całości majątku spadkowego, który stanowi podstawę ograniczenia odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe. Wniosek o wydanie postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza może złożyć każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą albo wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwy urząd skarbowy, a także spadkobierca wydziedziczony, jeżeli uprawdopodobni, że jest uprawniony do zachowku.

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza można zgłosić bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza, czyli sąd ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego bądź miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Opłata stała od wniosku o sporządzenie spisu inwentarza wynosi 400 zł

Subscribe Your Email for Newsletter & Promotion