Nadzór nad licytacją

Komornik Sądowy posiada uprawnienie do sprawowania nadzoru nad licytacją. Z wnioskiem o sprawowanie takiego nadzoru może wystąpić dowolny podmiot.

Subscribe Your Email for Newsletter & Promotion